دیدبان صلح افغان

در سال ۱۳۹۹ در وزارت اقتصاد افغانستان ثبت و به فعالیت آغاز نمود. هم اکنون با شبکه ای گسترده ای از خبرنگاران و فعالان مدنی در سراسر افغانستان همکاری دارد. همچنان بیش از ۲۰۰ حساب رسانه های اجتماعی را در تمام زبان های منطقه ای در مورد صلح و امنیت افغانستان زیر نظر دارد. تمام حوادث امنیتی از قبیل خشونت علیه غیر نظامیان، نقص حقوق بشر، بازداشت ها و دستگیری های خودسرانه، و دیگر حوادث امنیتی را توسط خبرنگاران و جامعه مدنی تعقیب، تثبیت و همگانی می کند. این سازمان با متخصصین افغان در داخل و خارج کشور برای حمایت از گفتمان عمومی درمورد صلح و همزیستی و توانمند سازی اشخاص تحت حاکمیت طالبان همکاری دارد.

با ما همکاری کنید

با ما همکاری کنید دیده بان صلح افغانستان با سازمان هایی مانند اکلید و سمال ارم سروی کوچک برای افزایش دسترسی به اطلاعات دقیق در افغانستان همکاری می کند. روزنامه نگاران و محققان خارجی تحت حاکمیت طالبان در کشور دسترسی محدودی به اطلاعات دارند و رسانه های افغانستان از ترس طالبان خود را سانسور می کنند. دیده بان صلح افغان برای پر کردن این شکاف با جمع آوری و راستی آزمایی گزارش ها، از نزدیک با سایر ادارات همکاری می کند. اگر می خواهید با ما همکاری کنید، لطفا با ما تماس بگیرید.

تماس باما

لطفا در صورت تمایل با ما با موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل:info@afghanpeacewatch.org
فیسبوک:https://www.twitter.com/APWORG
تویترhttps://www.facebook.com/ThePeaceWatchAPW

به ما گزارش دهید

خبر را در اینجا به ما گزارش دهید.