هشدار طالبان در مورد حمله بر 400 زندانی طالبان

Taliban.jpg

کابل: طالبان روز چهارشنبه در یک بیانیه ادعا نمودند که گزارشی دارند از پلانگذاری یک حمله موثق بر 400 زندانی باقی مانده آنها که از زندان پلچرخی آزاد می شوند.
سخنگوی طالبان، ذبیح الله الله مجاهد گفت، “گروهی از افراد مسلح داعش با هماهنگی و همکاری مقامات امنیتی اداره کابل، برخی از پرسونل ارتش و فرماندهان بازرسی زندان قصد دارند که وسایط نقلیه که زندانیان باقی مانده را انتقال می دهند را هدف قرار دهند.”
مجاهد هشدار داد که “آنها به دنبال قطع روند مذاکرات با این جنایت و انتقام دقیق زندانیان هستند.”
وی ابراز نمود كه طالبان از این امر بسیار نگران هستند و از همه طرفین خواستار اتخاذ تدابیر لازم و جلوگیری از تهدید هستند تا زندانیان آنها را با دقت و بگونه مصؤن انتقال دهند. در غیر این صورت، آنها مسئول خواهند بود.