مظاهره کننده گان در بدخشان:

OIPTQ0M7DR3.jpg

باید مذاکرات بین الافغانی برای تحقق صلح و ثبات در کشور برگزار شود
 
شماری از باشندگان ولایت بدخشان در راهپیمایی مسالمت آمیز در شهر فیض آباد مرکز این ولایت از طرفین درگیر در جنگ خواستار رجعت دهی به مذاکرات بین الافغانی هستند زیرا مردم از جنگ و خشونت در کشور خسته شده‌اند.
 
آنها روز چهارشنبه 18 سرطان سال 1399 خورشیدی با هماهنگی خیزش مردمی صلح خواهان برگزاری این راهپیمایی هستند و تاکید می ورزند که یگانه راه بیرون رفت از مشکلات و چالش های امنیتی در کشور گفتگوهای صلح میان افغان ها است.
 
ظهور الله شریفی مسوول خیزش مردمی صلح خواهان در ولایت بدخشان می گوید که این راهپیمایی در شماری دیگر از ولایات کشور با شعار (دیگر جنگ برای چه) راه اندازی شده است تا مردم تشویق شوند که از پروسه های ملی مانند صلح پشتیبانی نمایند.
 
محمد اسماعیل سامی یکتن از برگزار کننده گان این راهپیمایی می گوید با وجودیکه گفتگوهای صلح امیدوارهای را به میان آورده است اما هنوز هم شهروندان از ادامه جنگ و خشونت در کشور نگرانی دارند. بناً، طرفین درگیر باید به نگرانی های مردم توجه داشته باشند.
 
وحیده توانا عضو خیزش مردمی صلح خواهان در ولایت بدخشان از افزایش نا امنی ها در شاهراه های عمومی انتقاد نموده، می‌گوید که هر روز مردم به بهانه های مختلف توسط طرفین درگیر جنگ کشته می شوند و باید جلو این کشتار در کشور گرفته شود.
 
وی با بیان این مطلب که مردم از گفتگوهای صلح واقعی که بیانگر تحقق ثبات دایمی در کشور گردد، پشتیبانی نمی نمایند، افزود:”  این وظیفه دولت افغانستان است تا برای ارزوهای مردم که همان صلح و آرامش است، تلاش های زیادی را انجام دهد.”
 
جاوید میریان یکتن از باشنده گان ولایت بدخشان از طرفین درگیر جنگ می خواهد که خواست های شانرا در میز گفتگو مطرح نمایند. دیگر جنگ و خشونت راه حل نیست و تنها در این میان مردم ملکی و بیگناه قربانی می شوند که این مسئله دردآور است.
 
این در حالیست که خیزش مردمی صلح خواهان در ولایت بلخ شمال کشور نیز یک گردهمایی را تحت همین شعار (دیگر جنگ برای چه) راه اندازی نموده است تا از مردم خواستار سهم گیری در راستای صلح شود و برای تحقق آن فعالیت های را انجام دهند.